home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

aglomeracja górnośląska
- katalog obiektów

katalog

Zespół kapliczek wnękowych
Piekary Śląskie, ul. Ks. Ficka

Rok powstania: koniec XIX w. (?)

Opis kapliczki: Zespół 14 figur we wnękach. Wnęki umieszczono w trzech rzędach, w dwóch ścianach kamienicy. Wnęki środkowego pasa są zwieńczone prosto, a pozostałe mają zwieńczenie w formie odcinkowego łuku. W szerszej ścianie wschodniej, w każdym rzędzie znajdują się po trzy wnęki, przy czym skrajne są małe i wąskie, a środkowe są w różny sposób powiększone. W ścianie południowej umieszczono po dwie identycznej wielkości wnęki w każdym rzędzie. We wnękach znajdują się niewielkie figurki świętych. Ich zły stan i brak atrybutów utrudnia identyfikację większości z nich.
Ściana zachodnia – w górnym rzędzie od lewej: figura świętego z otwartą księgą, prawdopodobnie wygłaszającego kazania; w poszerzonej wnęce, z krawędziami zdobionymi ozdobną ramką, figura św. Floriana z chorągwią, polewającego wodą mało widoczny kościół; kolejny święty bez atrybutów. W środkowym rzędzie od lewej: święty z zamkniętą księgą; pośrodku w zaszklonej płycinie otoczonej kwadratową, drewnianą ramką, wizerunek MB Piekarskiej; trzecia wnęka w rzędzie jest pusta. W dolnym rzędzie od lewej: bardzo zniszczona figura świętego bez atrybutów; w środkowej, znacznie podwyższonej wnęce, figura MB z Dzieciątkiem, stojącej na kuli ziemskiej, depczącej łeb węża. Maria w wysokiej koronie, obiema rękami podtrzymuje małego Jezusa, który błogosławi przechodniów szeroko rozłożonymi rękami; w trzeciej wnęce bardzo zniszczona figura świętego bez atrybutów.
W ścianie południowej w górnym rzędzie: święty czytający otwartą księgę; święty zakonnik trzymający krzyż na piersiach i księgę w ręce. W środkowym rzędzie: święty z księgą i proporcem (?) oraz święty z księgą (prawa dłoń urwana). Rząd dolny: święty czytający otwartą księgę (św. Mateusz?) i święty pozbawiony rąk, wpatrzony w prawo. We wschodnim segmencie kamienicy, w głębi podwórka, na ścianie znajdują się jeszcze dwie, bardzo zniszczone figury na parapetach: u góry świętego Antoniego, u dołu św. Józefa.

Otoczenie: Wnęki z figurami umieszczone są w zachodniej i południowej ścianie ceglanej kamienicy, na wysokości 1 i 2 piętra. Kamienica sąsiaduje z bazyliką NMP, jest usytuowana tuż za murem okalającym kościół.

Uwagi:

Stan: Zły.

Kapliczki wnękowe - Piekary Śląskie, ul. Ficka

Kapliczki wnękowe - Piekary Śląskie, ul. Ficka Kapliczki wnękowe - Piekary Śląskie, ul. Ficka Kapliczki wnękowe - Piekary Śląskie, ul. Ficka
Kapliczki wnękowe - Piekary Śląskie, ul. Ficka Kapliczki wnękowe - Piekary Śląskie, ul. Ficka Kapliczki wnękowe - Piekary Śląskie, ul. Ficka
Kapliczki wnękowe - Piekary Śląskie, ul. Ficka Kapliczki wnękowe - Piekary Śląskie, ul. Ficka Kapliczki wnękowe - Piekary Śląskie, ul. Ficka
Kapliczki wnękowe - Piekary Śląskie, ul. Ficka Kapliczki wnękowe - Piekary Śląskie, ul. Ficka Kapliczki wnękowe - Piekary Śląskie, ul. Ficka
Kapliczki wnękowe - Piekary Śląskie, ul. Ficka Kapliczki wnękowe - Piekary Śląskie, ul. Ficka
Kapliczki wnękowe - Piekary Śląskie, ul. Ficka Kapliczki wnękowe - Piekary Śląskie, ul. Ficka