home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

aglomeracja górnośląska
- katalog obiektów

katalog

Kapliczka wnękowa
Siemianowice Śląskie (Michałkowice),
ul. Żeromskiego

Rok powstania: 1882

Opis kapliczki: Dwupiętrowa kapliczka na rzucie kwadratu, zwieńczona małym krzyżem. Podstawa na stopce zwężającej się w górze esowato. Na froncie podstawy prostokątna płycina o profilowanych krawędziach i łukowo wyciętych narożnikach. W płycinie wyryty napis fundacyjny: Fondatorzy Gmina Michałkowska z dobrowolnych składek w roku 1882. Na podstawie gruba płyta o łamanym, esowatym profilu. Na podstawie dwa piętra wnęk o podobnej wysokości. Wnęki na figury głębokie, przeszklone. W dolnej wnęce słabo widoczna drewniana figurka św. Jana Nepomucena z palcem na ustach i z aureolą z pięcioma gwiazdkami. Szyba górnej wnęki jest zupełnie nieprzejrzysta, znajdująca się we wnęce figura św. Floriana jest niewidoczna. Wnęka na dolnym piętrze ma ostrołukowe zwieńczenie. Łuki ponad wnęką dopełnione do prostokąta. Górna wnęka ma zwieńczenie trójlistne ostre. Pomiędzy piętrami kapliczki daszkowy gzyms, łukowo podcięty od dołu. Pozostałe ściany kapliczki zdobione płycinami o kształcie identycznym z wzorem na froncie danego piętra. Kapliczka nakryta stromym, łamanym daszkiem zdobionym licznymi czołgankami. Kapliczka zwieńczona małym krzyżem na stopce o złożonym, wielowarstwowym profilu. Krzyż prosty, z małą, metalową figurką Chrystusa i blaszanym, lekko niesymetrycznym kartuszem INRI w poziomym układzie.

Otoczenie: Kapliczka stoi na skraju chodnika. Otoczona ozdobnym, metalowym płotkiem. W tle kapliczki potężna lipa.

Uwagi:

Stan: Dobry, ale szyby są w fatalnym stanie.

Kapliczka wnękow1 - Siemianowice Śląskie, ul. Żeromskiego

Kapliczka wnękowa - Siemianowice Śląskie, ul. Żeromskiego Kapliczka wnękowa - Siemianowice Śląskie, ul. Żeromskiego Kapliczka wnękowa - Siemianowice Śląskie, ul. Żeromskiego
Kapliczka wnękowa - Siemianowice Śląskie, ul. Żeromskiego Kapliczka wnękowa - Siemianowice Śląskie, ul. Żeromskiego
Kapliczka wnękowa - Siemianowice Śląskie, ul. Żeromskiego Kapliczka wnękowa - Siemianowice Śląskie, ul. Żeromskiego