home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

aglomeracja górnośląska
- katalog obiektów

katalog

Kapliczka wnękowa
Chorzów Stary, ul. Bożogrobców

Rok powstania:

Opis kapliczki: Mała, nieobramowana wnęka w otynkowanej ścianie. W niej ceramiczna figurka NS Pana Jezusa na wielokątnym stopniu. Jezus obiema dłońmi wskazuje na serce gorejące.

Otoczenie: Wnęka umieszczona w szczycie budynku o dwuspadowym dachu, tuż pod kalenicą.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kapliczka wnękowa - Chorzów, ul. Bożogrobców

Kapliczka wnękowa - Chorzów, ul. Bożogrobców