home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

aglomeracja górnośląska
- katalog obiektów

katalog

Zespół kaplic wnękowych
Bytom-Miechowice, ul. Frenzla

Rok powstania: II poł. XIX w. / współczesne

Opis kapliczki: Cztery kaplice z cegły. Trzy z nich otynkowane, szerokie i płytkie, w formie muru z wnękami. Wydzielona podstawa zdobiona wzorami z płytek imitujących cegły. Górna część zwieńczona dwuspadowo, obramowana warstwą wysuniętych cegieł i podkreślona parapetem. Gzyms pod daszkiem jest dwuwarstwowy, schodkowy. Powyżej parapetu wnęka o zwieńczeniu łukiem odcinkowym. Wnęka jest obramowana z boku i od góry warstwą wysuniętych cegieł. We wnękach, za szybą, obrazy Ewangelistów. Święty Jan, jako młody mężczyzna na tle pól. U jego stóp, na kamieniu, siedzi orzeł. Święty Marek przedstawiony na tle muru, za którym wznosi się gęsta roślinność. Jest w średnim wieku, trzyma w rękach księgę, a spoza jego nóg wychyla się lew. W północnym murze święty Mateusz, starzec ze zwojem papieru i aniołem klęczącym u jego stóp. Pomiędzy kaplicami św. Jana i św. Marka stoi nowa kaplica św. Łukasza. Murowana z cegły, ma neogotyckie kształty. Dolne warstwy pogrubione w stopkę, kolejne warstwy pogrubione po bokach, tworzą dwie „nóżki”. Kapliczka ma bardzo stromy szczyt obramowany profilowanym gzymsem. Boki szczytu zdobione sterczynami opartymi na domkowych wykuszach i zwieńczonymi kwiatonami. Taka sama sterczyna wieńczy szczyt. W kapliczce wnęka zwieńczona łukiem odcinkowym. W niej obraz św. Łukasza z wołem u stóp. W rękach święty trzyma księgę i gęsie pióro. Imiona wszystkich Ewangelistów są zapisane na obrazach

Otoczenie: Kapliczki znajdują się w linii muru okalającego plac kościelny kościoła pw. Św. Krzyża.

Uwagi: Kapliczki nie są oryginalne, będąc nieładną, niefachowo zbudowaną, nieudaną imitacją pierwotnych.

Stan: Przeciętny, kaplica św. Łukasza – dobry.

Kapliczka wnękowa - Bytom, ul. Frenzla

Kapliczka wnękowa - Bytom, ul. Frenzla Kapliczka wnękowa - Bytom, ul. Frenzla Kapliczka wnękowa - Bytom, ul. Frenzla
Kapliczka wnękowa - Bytom, ul. Frenzla Kapliczka wnękowa - Bytom, ul. Frenzla Kapliczka wnękowa - Bytom, ul. Frenzla
Kapliczka wnękowa - Bytom, ul. Frenzla Kapliczka wnękowa - Bytom, ul. Frenzla Kapliczka wnękowa - Bytom, ul. Frenzla