home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

Powiat cieszyński
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Pierściec, ul. Landecka

Rok powstania: 1901

Postument: Podstawa dwuelementowa. Dolna część w formie stopki, zwężającej się skosem do części górnej, nieco wyższej. Ściany obu elementów podstawy zdobione wąską ramką. Cokół oddzielony od podstawy płytą o esowatym profilu. Cokół dwuelementowy. Dolna część stanowi pomniejszoną kopię górnej części podstawy. Na jej tylnej ścianie znajduje sią napis fundacyjny: JERZY I HELENA WARDAS Z ROZTROPIC FUNDATOROWIE 1901. Górna część cokołu odrobinę węższa, ale wysoka, również zdobiona ramką biegnącą wzdłuż krawędzi. Na jej froncie tablica z inskrypcją: PÓJDZCIE DO MNIE WSZYSCY KTÓRZY PRACUJECIE I OBCIĄŻENI JESTEŚCIE A JA WAS OCHŁODZĘ MATH 11.28. Tablica jest w narożnikach zdobiona wzorem liścia. Cokół zwieńczony jest małym, daszkowym gzymsem, od dołu głęboko podciętym. Na gzymsie znajduje się jeszcze jeden niski blok szerokości cokołu, nakryty kolejnym, identycznym gzymsem.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na sześciennej stopce. Stopka krzyża jest fazowana, ma własną stopkę i nakryta jest pomniejszoną wersją gzymsu. Krzyż stosunkowo mały, z fazowanymi belkami, ostrogami, z ramionami zakończonymi ostrosłupowo. Figura Chrystusa metalowa, nogami sięga do stopki. Figura ma urwaną lewą rękę. Kartusz INRI nie zachował się.

Otoczenie: Krzyż stoi przed głównym wejściem do kościoła pw. św. Mikołaja. Ustawiony na dwóch płytach.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Pierściec, Landecka

Boża Męka - Pierściec, Landecka Boża Męka - Pierściec, Landecka
Boża Męka - Pierściec, Landecka