home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

Powiat cieszyński
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Skoczów, ul. Objazdowa

Rok powstania: 1905

Postument: Postawa dwuczęściowa na stopce. Na froncie dolnej części podstawy wyryty, częściowo zniszczony napis fundacyjny: Fundator Jan a Maryja Marbula[?] 1905. Pomiędzy obiema częściami podstawy silnie podcięta płyta zwężająca się ku górze esowatym profilem. Górna część podstawy znacznie węższa i niższa, zdobiona rzędem wgłębień o kształcie będącym połączeniem koła i litery M. Na podstawie płyta zwężająca się wypukłym łukiem ku cokołowi. Cokół dwupiętrowy. Dolne piętro cokołu o złożonej formie. Jego dolna część na rzucie kwadratu, przechodzi w górze w ośmioboczną kolumnę. Ściany tego piętra zawierają profilowane płyciny, prostokątne, z podłużną wypustką obejmującą górną część elementu. Narożniki górnej części dolnego piętra uzupełnione są przyporami w formie zaostrzonych daszków. Pomiędzy piętrami cokołu płyta zwężająca się wklęsłym łukiem ku górnemu piętru. Górne piętro cokołu w formie ośmiobocznego słupa z prostokątnymi płycinami w ścianach. W górze cokół obwiedziony okrągłą listwą i zwieńczony wydatnym ośmiobocznym daszkowym gzymsem, łukowo zwężającym się w dole.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż z ośmiobocznymi belkami, ustawiony na ośmiobocznej stopce. Ramiona krzyża zakończone ostrosłupowo. Cementowa figura Chrystusa pełna, z zaciśniętymi dłońmi. Kartusz INRI w układzie pionowym z odwiniętą górną krawędzią i rozszczepioną krawędzią dolną.

Otoczenie: Krzyż stoi na trawniku, przy skrzyżowaniu. Podniesiony na pojedynczej płycie, ciasno otoczony ozdobnym, metalowym płotkiem.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Skoczów, Objazdowa

Boża Męka - Skoczów, Objazdowa Boża Męka - Skoczów, Objazdowa
Boża Męka - Skoczów, Objazdowa Boża Męka - Skoczów, Objazdowa
Boża Męka - Skoczów, Objazdowa Boża Męka - Skoczów, Objazdowa