home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Gliwice
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bojków, ul. Rolników

Rok powstania: 1906 (?)

Postument: Bożą Mękę ustawiono na kilku rozłożystych, ustawionych schodkowo płytach o ściętych narożnikach. Na nich ustawiono właściwą podstawę z krzyżem, a po bokach dwie figury na kolumnach. Podstawa o rzucie prostokąta ma ścięte krawędzie. Pod nią nieco szersza płytka przechodząca w podstawę wypukłym profilem. Na froncie podstawy podwójna płycina. W szerszym zarysie ma formę kwadratu z trzema łukowymi wygięciami górnej krawędzi. W nich kwiatowe zdobienia. Głębsza, wewnętrzna część płyciny jest z trzech stron obramowana wałkiem. W niej gruba kamienna tablica inskrypcyjna z wyrytym napisem: E. F. 2.16 I obydwóch pojednał z Bogiem przez Krzyż. [List do Efezjan 2:16]. Na tylnej ścianie podstawy wyryty napis: Missio 1906. Nad podstawą daszkowy gzyms na cienkiej płycie. Krzyż nie ma standardowego cokołu. Na gzymsie podstawy masywny, półkolisty element. Na jego froncie symbol Chrystusa (Chi Rho) obwiedziony kołem i otoczony zdobionym łukiem.
Po bokach podstawy niskie pseudokorynckie kolumny, złożone z bazy na plincie, trzonu, kwiatowej głowicy, architrawu i gzymsu będącego przedłużeniem gzymsu podstawy. Trzony kolumn mają formę podwójnych, przenikających się kolumn.

Figury: Figury stoją na gzymsach wieńczących kolumienki. Przy prawym boku Matka Boża ze spuszczoną głową i rękami skrzyżowanymi na piersiach, przy lewym boku św. Jan Ewangelista z aureolą, z rękami złożonymi w modlitwie, wpatrujący się w Ukrzyżowanego.

Krzyż: Krzyż w dole obwiedziony jest okrągłą listwą. Dolna część krzyża rozszerzona w formie przypór dostawionych po bokach, zdobionych profilami i wycięciami. Zasadnicza część krzyża z wyciętymi krawędziami, z belkami zakończonymi w formie stylizowanych koniczynek z bogatym zdobieniem motywem kwiatowym. Przez krzyż przenika koło obwiedzione ramką, zdobione ząbkami. Figura Chrystusa bez podpórki, z rękami rozłożonymi wzdłuż poziomej belki. Nad nią metalowy kartusz INRI w układzie poziomym, od góry wywinięty, od dołu podwinięty.

Otoczenie: Krzyż stoi na trawniku przy wejściu na teren kościoła pw. Narodzenia NMP. Po bokach posadzone cyprysy.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Bojków, ul. Rolników

Boża Męka - Bojków, ul. Rolników Boża Męka - Bojków, ul. Rolników
Boża Męka - Bojków, ul. Rolników Boża Męka - Bojków, ul. Rolników Boża Męka - Bojków, ul. Rolników