home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Gliwice
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Gliwice, ul. Mikołowska

Rok powstania: 1814

Postument: Podstawa jednoczęściowa, lekko zwężająca się ku górze, oddzielona od cokołu płytą z wklęsłym profilem. Cokół wysoki i wąski, z kamienną tablicą inskrypcyjną zajmującą większą część frontowej ściany. Tablica w narożnikach zdobiona prostokątnymi wypustkami. Na tablicy fragment Lamentacji w języku niemieckim: O ihr alle, die ihr vorübergehet am Wege, gebet Acht und schauet, ob ein Schmerz gleich sei meinem Schmerze! [Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, czy jest boleść podobna do mojej boleści – Lamentacje 1.12]. Gzyms cokołu wysoki, wydatny, z głębokimi wygięciami, z potrójnym, wklęsłym profilem od spodu. W polu wygięcia na froncie wyryty krzyż łaciński.

Figury: Barokowe figury umieszczono pod samym krzyżem, na stopniach utworzonych przez gzyms cokołu. Pośrodku Maria Magdalena klęcząca tyłem do krzyża z rękami splecionymi na podołku. Z prawej strony krzyża modląca się Maria, z lewej św. Jan Ewangelista z prawą ręką na sercu. Wszystkie postacie z zadartymi głowami, wpatrują się w Ukrzyżowanego.

Krzyż: Krzyż zwęża się ku górze. Belki krzyża zakończone w strzałkę. Postać Chrystusa lekko wtopiona w krzyż, z dłońmi z wysuniętymi dwoma palcami. Na szczycie kamienny kartusz INRI w układzie pionowym, od dołu niesymetrycznie podwinięty.

Otoczenie: Krzyż stoi na skwerze przed kościołem ormiańskim.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Gliwice, ul. Mikołowska

Boża Męka - Gliwice, ul. Mikołowska Boża Męka - Gliwice, ul. Mikołowska Boża Męka - Gliwice, ul. Mikołowska
Boża Męka - Gliwice, ul. Mikołowska