home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Gliwice
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Szobiszowice, ul. Toszecka

Rok powstania: 1899

Postument: Podstawa dwuczęściowa, na szerszej stopce. Na dolnej części podstawy wyryta data 1889. Obie części podstawy rozdzielone płytą z głębokim esowatym profilem. Górna część podstawy jest wysoka. Na jej froncie ostrołukowa płycina obwiedziona po bokach listwą. Ostry łuk płyciny zamknięty prostokątnie, z taką samą listwą wzdłuż krawędzi. W płycinie inskrypcja: Er ist verwundet um unserer Missethaten willen zerschlagen um unserer Sünden willen Isaias 53.5 [On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Izajasz 53.5]. Podstawa jest obwiedziona listwą tuż pod daszkowym gzymsem, oddzielającym podstawę od cokołu. Cokół niski, zajęty przez wnękę na figurę. Wnęka zwieńczona trójlistnie, z profilowanymi krawędziami. Cokół zwieńczony dwuspadowym daszkiem.

Figury: Brak oryginalnej figury we wnęce.

Krzyż: Krzyż na wydłużonej stopce z kryształowymi przyporami na bokach. Belki krzyża fazowane, z ostrogami, zakończone ostrosłupowo. Figura Chrystusa pełna. Metalowy kartusz INRI w układzie poziomym, mocno falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na wybetonowanym podejściu do głównego wejścia do kościoła.

Uwagi:

Stan: Zły, krzyż jest złamany w kilku miejscach, pospinany metalowymi obręczami i przytwierdzony do ściany kościoła.

Boża Męka - Szobiszowice, ul. Toszecka

Boża Męka - Szobiszowice, ul. Toszecka Boża Męka - Szobiszowice, ul. Toszecka Boża Męka - Szobiszowice, ul. toszecka
Boża Męka - Szobiszowice, ul. Toszecka Boża Męka - Szobiszowice, ul. Toszecka