home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Gliwice
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bojków, ul. Knurowska

Rok powstania: 2. poł. XIX w.?

Postument: Schodkowa podstawa złożona z czterech, różnej wysokości elementów. Cokół oddzielony od podstawy płytą o esowatym profilu. Dolna część cokołu lekko poszerzona. W cokole płytka wnęka na figurę, zwieńczona łukiem odcinkowym, obramowana ramką. W górze cokół obwiedziony wąską listwą. Gzyms cokołu kwadratowy, w formie płytkiego, czterospadowego daszka, nieznacznie wychodzący poza krawędź cokołu. Od dołu gzymsu kilka warstw o odmiennych profilach.

Figury: Figura Matki Bożej we wnęce jest w znacznym stopniu zniszczona – ma odbite dłonie i twarz.

Krzyż: Wysmukły krzyż na zwężającej się ku górze stopce, zakończonej wąską listwą. Końce belek zakończone w strzałkę. Kamienna figura Chrystusa z mocno zaciśniętymi dłońmi. Kartusz INRI pionowy, wydłużony, z silnie wywiniętą górną krawędzią, zajmuje całą długość górnej belki.

Otoczenie: Krzyż stoi na terenie prywatnej posesji pośród wysokiej trawy.

Uwagi:

Stan: Zły, krzyż jest pomalowany na biało, ale pozbawiony opieki.

Boża Męka - Bojków, ul. Knurowska

Boża Męka - Bojków, ul. Knurowska Boża Męka - Bojków, ul. Knurowska Boża Męka - Bojków, ul. Knurowska
Boża Męka - Bojków, ul. Knurowska