home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Gliwice
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bojków, ul. Żytnia

Rok powstania: 1884

Postument: Podstawa w postaci czterech schodków oddzielonych płytą z esowatym profilem od wysokiej części górnej. Na górnym schodku podstawy wyryta data 1884. Boczne ściany górnej części podstawy zdobione prostokątnymi płycinami z wyciętymi narożnikami. Daszkowy gzymsik z dwoma profilami od dołu oddziela podstawę od cokołu. W cokole bardzo płytka wnęka na figurę, zwieńczona łukiem z wyciętymi narożnikami. Na bocznych ścianach cokołu płyciny takiego samego kształtu. W górze cokół obwiedziony wąską listwą. Gzyms cokołu płytki, daszkowy, z wklęsłym profilem od spodu.

Figury: Figura Matki Bożej we wnęce – płaskorzeźba na małym, trójkątnym stopniu. Matka Boża z pochyloną głową, z dłońmi złożonymi na podołku. Figura ma ubity podbródek.

Krzyż: Krzyż na wydłużonej, prostej stopce. Belki krzyża fazowane, z ostrogami, zakończone prosto, ale ze ściętymi krawędziami. Figura Chrystusa metalowa. Kartusz INRI pionowy, wydłużony, zajmujący całą długość górnej belki, wygięty w środku i z wywiniętymi brzegami.

Otoczenie: Krzyż stoi przy drodze, otoczony żywopłotem i ozdobnymi krzewami.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Bojków, ul. Żytnia

Boża Męka - Bojków, ul. Żytnia Boża Męka - Bojków, ul. Żytnia
Boża Męka - Bojków, ul. Żytnia Boża Męka - Bojków, ul. Żytnia
Boża Męka - Bojków, ul. Żytnia