home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Gliwice
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bojków, ul. Rolników

Rok powstania: koniec XIX w.?

Postument: Podstawa składa się z trzech elementów. Na dole prosty blok, który skosem zwęża się w niewielki, drugi element podstawy. Na tym małym elemencie mieści się napis fundacyjny, niestety niemal nieczytelny (można odczytać imię Andrea). Płyta o esowatym profilu łączy środkową i górną część podstawy. Ta ostatnia ma kształt kwadratu. Na jej froncie płycina z ozdobnie wyciętymi narożnikami. W płycinie znajduje się rozbudowana inskrypcja, ze względu na zniszczenie i zamalowanie, bardzo trudna do odczytania. Podstawa oddzielona od cokołu daszkowym gzymsem, od dołu głęboko podciętym. W cokole głęboka wnęka, zwieńczona trójlistnie, wkomponowana w zarys ostrego łuku. Ściana wokół wnęki pokryta roślinnym motywem. Gzyms cokołu w postaci wysokiego, łamanego daszka.

Figury: Figura Matki Bożej we wnęce cokołu. Maria stoi w kontrapoście, z dłońmi splecionymi na boku, zapatrzona w dal. Postać stoi na stopniu w formie wazy, lekko wysuniętym przed front cokołu.

Krzyż: Krzyż stoi na stopce w formie odwrotnego kowadełka. Belki krzyża zakończone w fantazyjnie profilowaną strzałkę. Figura Chrystusa metalowa, z niemal otwartymi dłońmi. Metalowy kartusz INRI, w układzie poziomym, lekko falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na schodkowym podwyższeniu, przy ścianie domu, tuż przy ulicy.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Bojków, ul. Rolników

Boża Męka - Bojków, ul. Rolników Boża Męka - Bojków, ul. Rolników <
Boża Męka - Bojków, ul. Rolników Boża Męka - Bojków, ul. Rolników
Boża Męka - Bojków, ul. Rolników