home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Gliwice
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Czechowice, ul. Strzelców Bytomskich

Rok powstania: 2. dekada XX w.?

Postument: Podstawa złożona z dwóch schodków i wyższej części górnej. Na bocznej ścianie środkowego elementu podstawy wyryte nazwisko budowniczego (T. Nowak Gleiwitz). Górna część podstawy oddzielona płytą o głębokim esowatym profilu. Na froncie podstawy wyryta inskrypcja: Herr gib der deutẞchen heimat frieden! Podstawa oddzielona od cokołu wydatnym gzymsem w formie wielowarstwowego płaskiego daszka. Cokół niski i szeroki, z lekko poszerzonym dołem. W cokole przeszkolona wnęka na figurę zwieńczona ostrołukowo. Ściana wokół wnęki zdobiona motywem kwiatowym. Gzyms cokołu jest powtórzeniem gzymsu podstawy, ale mniejszym i z nieco bardziej stromym daszkiem.

Figury: We wnęce cokołu figurka Matki Bożej Różańcowej.

Krzyż: Krzyż na małej stopce w formie odwrotnego kowadełka. Belki krzyża fazowane, z ostrogami, zakończone prosto. Figura Chrystusa metalowa, kartusz INRI w układzie poziomym, lekko falowany i niesymetryczny.

Otoczenie: Krzyż stoi na przy skrzyżowaniu dróg, otoczony ozdobnym metalowym ogrodzeniem i obsadzony kwiatami.

Uwagi:

Stan: Stosunkowo dobry.

Boża Męka - Czechowice, ul. Strzelców Bytomskich

Boża Męka - Czechowice, ul. Strzelców Bytomskich Boża Męka - Czechowice, ul. Strzelców Bytomskich Boża Męka - Czechowice, ul. Strzelców Bytomskich
Boża Męka - Czechowice, ul. Strzelców Bytomskich Boża Męka - Czechowice, ul. Strzelców Bytomskich