home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Gliwice
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Śródmieście, ul. Nowy Świat

Rok powstania: 1878

Postument: Krzyż złożony jest z szerokiej części środkowej i dwóch kolumienek po bokach. Podstawa jest wspólna dla wszystkich trzech elementów, przez co przyjmuje kształt litery T. Na wysuniętej części podstawy, w płycinie, napis fundacyjny: Fundator: Robert Lyko u. seine Ehefrau Helena geb. Segor 1878. Cokół oddzielony od podstawy płytą z głębokim esowatym profilem. Szeroki cokół ma formę ozdobnego okna z profilowanymi krawędziami, zwieńczonego trójlistnie (w koniczynkę) i dopełnionego pełnym łukiem. Po bokach okna ozdoby w formie głowic kolumn mają sprawiać wrażenie, że okno jest ograniczone kolumienkami. Cokół ma zwieńczenie w formie dwuspadowego daszka z nadstawką. Pomiędzy „oknem” a daszkiem powstało pole wypełnione reliefem o motywach roślinnych. Pole „okna” wypełnione inskrypcją: O ihr Alle die ihr an diesem Wege vorübergeht betrechtet ob es einen Schmertz giebt der dem meinigen gleichkommt. [Wszyscy, co tą drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, czy jest boleść podobna do mojej boleści – Lamentacje 1.12]. Pole napisu ozdobione w górze rozetką. Przednie ściany kolumn umieszczonych po bokach cokołu są ozdobione płycinami o kształcie nawiązującym do „okna” na cokole. W górnej części krawędzie kolumn są ścięte, przez co kolumny przyjmują formę ośmiokątną.

Figury: Dwie duże figury ustawiono na bocznych kolumnach, u stóp krzyża. Po prawej stronie krzyża Matka Boża z rękami złożonymi na piersiach, spogląda w górę, na krzyż. Po lewej stronie zasmucony św. Jan Ewangelista ze spuszczoną głową.

Krzyż: Krzyż na rzucie prostokąta, z końcówkami belek zaostrzonymi. Krawędzie całego krzyża są wysunięte, tworząc rodzaj ramki. Metalowa figura Chrystusa z otwartymi dłońmi. Kartusz INRI poziomy, lekko falowany i niesymetryczny.

Otoczenie: Krzyż stoi na wyłożonym płytkami terenie przy chodniku. Jest otoczony ozdobnym metalowym płotkiem i obsadzony kwiatami.

Uwagi:

Stan: Dobry. Krzyż był remontowany w 2010 r. o czym informuje tablica postawiona obok.

Boża Męka - Śródmieście, ul. Nowy Świat

Boża Męka - Śródmieście, ul. Nowy Świat Boża Męka - Śródmieście, ul. Nowy Świat
Boża Męka - Śródmieście, ul. Nowy Świat Boża Męka - Śródmieście, ul. Nowy Świat Boża Męka - Śródmieście, ul. Nowy Świat
Boża Męka - Śródmieście, ul. Nowy Świat Boża Męka - Śródmieście, ul. Nowy Świat