home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Gliwice
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Gliwice (Ostropa), ul. Daszyńskiego

Rok powstania: 1911

Postument: Postument ze środkową częścią wysuniętą do przodu i do tyłu, tworzy plan krzyża, poza stopką podstawy zbudowaną na rzucie prostokąta. Podstawa jednoelementowa na wysokiej stopce. Stopka jest w narożnikach niska, dużo wyższa w części środkowej wszystkich boków. Górna krawędź stopki fazowana. Podstawa wysoka, z wyrytą na froncie datą 1911. Pomiędzy podstawą i cokołem gruba płyta o podwójnym profilu, na dole wałkowym, w górnej warstwie kowadełkowym o daszkowym zwieńczeniu. Cokół, wskutek wysunięcia środkowej części, jest trójdzielny. Środkowa część szersza i wyższa, zwieńczona gzymsem w formie łamanego daszka. Pod gzymsem cokół pogrubiony, z wyrytym chrystogramem IHS. Boczne części cokołu węższe, stanowią podstawy figur. Nakryte są płaskimi, głęboko podciętymi gzymsami, ku dołowi skośnie zwężającymi się. Tuż pod gzymsem rozszerzają się na zewnątrz, wzmacniając podstawę figur. Na froncie trzech części cokołu profilowane płyciny o ostrołukowych zwieńczeniach.

Figury: Dwie figury ustawiono pod krzyżem, na wielobocznych stopniach, na bocznych filarach cokołu. U prawego boku krzyża Matka Boża w wyraźnym kontrapoście, głowę zwraca w górę, patrząc na krzyż, dłonie splata na prawym boku. Po drugiej stronie św. Jan Ewangelista, również patrzy na Ukrzyżowanego, z prawą dłonią na sercu, lewą rękę opuścił, z dłonią otwartą na zewnątrz.

Krzyż: Krzyż na wysokiej podstawie o kowadełkowym profilu. Górną płytę podstawy tworzy podcięty daszek. Krzyż z silnie fazowanymi belkami i z ostrogami. Ramiona krzyża zakończone ostrosłupowo. Metalowa figura Chrystusa wysmukła. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na terenie posesji, za drewnianym ogrodzeniem. Otoczony ozdobnym, metalowym ogrodzeniem.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Ostropa, ul. Daszyńskiego

Boża Męka - Ostropa, ul. Daszyńskiego Boża Męka - Ostropa, ul. Daszyńskiego Boża Męka - Ostropa, ul. Daszyńskiego
Boża Męka - Ostropa, ul. Daszyńskiego Boża Męka - Ostropa, ul. Daszyńskiego
Boża Męka - Ostropa, ul. Daszyńskiego