home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Gliwice
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Gliwice (Bojków), ul. Bojkowska

Rok powstania:

Postument: Podstawę stanowi niska stopka. Na niej silnie podcięta płyta zwężająca się esowatym profilem ku cokołowi. Cokół masywny, w górze obwiedziony profilowaną listwą. Front cokołu wypełnia profilowana płycina. W płycinie chrystogram IHS i wymalowany wzdłuż jej krawędzi łańcuch ze zgeometryzowanych roślin. Cokół nakryty daszkowym gzymsem, w dole łukowo zwężającym się. Daszek gzymsu jest podwojony. Gzyms podkreślony płytą o esowatym profilu.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na kostkowej stopce o fazowanych górnych krawędziach. Ramiona krzyża krótkie, zakończone prosto. Figura Chrystusa metalowa. Kartusz INRI w układzie pionowym, w formie grubej płytki.

Otoczenie: Krzyż stoi na skwerze przed kopalnią.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Bojków, ul. Bojkowska

Boża Męka - Bojków, ul. Bojkowska Boża Męka - Bojków, ul. Bojkowska
Boża Męka - Bojków, ul. Bojkowska