home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Gliwice
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Gliwice (Ostropa), ul. Piekarska

Rok powstania: 1888

Postument: Podstawa dwuelementowa schodkowa. Dolny schodek z fazowanymi górnymi krawędziami. Na jego froncie data 1888. Na jego prawym boku podpis budowniczego. Na froncie górnego elementu podstawy zamazana inskrypcja, którą próbowano nieudolnie odtworzyć. Na podstawie podwójna płyta – dolna, silnie podcięta warstwa o profilu wałkowym, górna warstwa kowadełkowa. We froncie cokołu wnęka o profilowanym, łukowym zwieńczeniu, obramowana arkadą na dwóch kolumienkach. Arkada, z wydatnym kluczem, w górnej części rozszerza się esowato. Pola arkady zdobione roślinnym reliefem. Cokół zwieńczony daszkowym gzymsem, w dole schodzącym się kilkoma schodkami.

Figury: We wnęce cokołu wydatna kielichowa konsola zwężająca się podwójnym profilem. Figury brak. Obecnie we wnęce zawieszono obrazek MB.

Krzyż: Podstawa krzyża kostkowa, rozszerzona w stopkę, uzupełniona kryształowymi przyporami. Krzyż drewniany, zabezpieczony blachą. Duża figura Chrystusa wielkości krzyża. Nad nią prosty, blaszany daszek. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi przy ogrodzeniu kościoła pw. św. Jerzego.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Ostropa, ul. Piekarska

Boża Męka - Ostropa, ul. Piekarska Boża Męka - Ostropa, ul. Piekarska Boża Męka - Ostropa, ul. Piekarska
Boża Męka - Ostropa, ul. Piekarska