home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Gliwice
- katalog obiektów

katalog

Kapliczka
Łabędy (Przyszówka), Zymguntowska

Rok powstania: 1894

Architektura: Kapliczka na planie prostokąta, z trójbocznie zamkniętą absydą, z dobudowaną od przodu kruchtą z wieżyczką. Kapliczka ceglana, nieotynkowana. Dach dwuspadowy. Wejście ujęte w portal o ostrołukowym zwieńczeniu. Do kapliczki prowadzą pełne, drewniane drzwi, kruchta pod wieżą jest zamknięta jedynie metalową kratą. Dolna część dobudówki jest szersza. Ponad dwuspadowym daszkiem dolnej części dobudówki, wznosi się trójbocznie zamknięta wieżyczka. Wieżyczka jest dwupiętrowa, dolne piętro jest nieco szersze i oddzielone od górnego gzymsem z warstwy wysuniętych cegieł. Wieżyczkę wieńczy sygnaturka z brogowym daszkiem. Na jej szczycie ażurowy, metalowy krzyż z koniczynkowym zakończeniem ramion. W dolnej części wieżyczki wnęka zwieńczona trójkątnie, zamknięta szklanymi drzwiczkami. We wnęce figura świętego z księgą i palmą.
Frontowa ściana kaplicy i frontowa ściana przybudówki, rozszerzają się schodkowo pod dachem. W bocznych ścianach po jednym dużym oknie zwieńczonym ostrołukowo z parapetem i portalem. Okna z metalowymi szprosami. Ściany boczne i ściany absydy są obramowane pasem wysuniętych cegieł. Wzdłuż krawędzi dachu biegnie ząbkowany gzyms. W tylnej ścianie okrągłe okienko (rozeta) z witrażem. Na krańcu kalenicy metalowy krzyżyk.

Wnętrze: Wnętrze jest niemal puste. Podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi. Na środku kaplicy stoi współczesna figura Matki Bożej Fatimskiej.

Otoczenie: Kapliczka stoi w obejściu kościoła, otoczona zielenią.

Uwagi: Kapliczka stała po przeciwnej stronie ulicy Przyszowickiej. Została przeniesiona w 2010 r.

Stan: Dobry.

Kapliczka - Łabędy, Zygmuntowska

Kapliczka - Łabędy, Zygmuntowska Kapliczka - Łabędy, Zygmuntowska Kapliczka - Łabędy, Zygmuntowska
Kapliczka - Łabędy, Zygmuntowska Kapliczka - Łabędy, Zygmuntowska Kapliczka - Łabędy, Zygmuntowska