home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat gliwicki
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Kotulin, ul. Kolejowa

Rok powstania: koniec XIX w.(?)

Postument: Podstawa schodkowa, trzyelementowa. Niska dolna część lekkim skosem zwęża się w część środkową. Na jej froncie prostokątna płycina ze skrótem IHS w koniczynce. Nieco węższa, górna część podstawy, ma na froncie płycinę z inskrypcją Es ist vollbracht [dokonało się] i sześciolistną rozetką. Płycina jest zwieńczona ostrołukowo. Trójkątne zagłębienia dopełniają łuki płyciny. Na bocznych ścianach tej części podstawy, słabo widoczny wzór odpowiadający płycinie na froncie, ale zaczynający się wyżej i z nieco innym zwieńczeniem (w ośli grzbiet). Podstawa oddzielona od cokołu cienkim gzymsem w formie płytkiego, czterospadowego daszka z wklęsłym profilem od spodu. Cokół grubości równej górnej części podstawy. W nim głęboka wnęka na figurę, zwieńczona w sposób identyczny jak płycina w podstawie. Po bokach cokołu wzór identyczny jak na bokach podstawy, ale lepiej widoczny. Gzyms nad cokołem w formie grubego, czterospadowego daszka, profilowanego od dołu. Krawędź gzymsu pokryta kwiatowym wzorem sprawiającego wrażenie ciągu kotwiczek.

Figury: Figura Matki Bożej we wnęce cokołu. Maria z pochyloną głową, z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Wnęka jest przeszkolona.

Krzyż: Krzyż stoi na rozbudowanej stopce postumencie o kwadratowym rzucie. Boki stopki zdobione wzorem identycznym jak wzór na bokach cokołu. Stopka zwieńczona daszkowym gzymsem. Krzyż z fazowanymi belkami i dużymi ostrogami na wszystkich belkach. Ramiona krzyża zakończone prosto. Figura Ukrzyżowanego pełna, z otwartymi dłońmi. Metalowy kartusz INRI w układzie poziomym, mocno falowany, wystający znacznie poza krawędzie krzyża.

Otoczenie: Krzyż stoi na trawniku, przy skrzyżowaniu dróg, otoczony drucianym ogrodzeniem. Wewnątrz ogrodzenia posadzone kwiaty. Przed krzyżem kamień z tablicą upamiętniającą 750-lecie Kotulina.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Kotulin, ul. Kolejowa

Boża Męka - Kotulin, ul. Kolejowa Boża Męka - Kotulin, ul. Kolejowa Boża Męka - Kotulin, ul. Kolejowa
Boża Męka - Kotulin, ul. Kolejowa