home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat gliwicki
-katalog obiektów

katalog

Krzyż misyjny
Kotulin, ul. Gliwicka, przy kościele

Rok powstania: 1905 r.

Postument: Podstawa złożona z szerszej stopki i dość wysokiej części zasadniczej. Na jej froncie współczesna tablica z datami misji. Podstawa oddzielona od cokołu płaskim gzymsem w formie czterospadowego daszka z wklęsłym profilem od dołu. Cokół szerokości niemal równej podstawie. Całą wysokość cokołu zajmuje przeszklona wnęka na figurę zwieńczona odcinkowym łukiem. Gzyms cokołu jest wysoki, lekko wystający poza obrys cokołu. Gzyms masywny, lekko wygięty, sprawia wrażenie nałożonego na cokół.

Figury: Figura Matki Bożej w przeszklonej wnęce cokołu. Maria z pochyloną głową, z rękami skrzyżowanymi na piersiach, stoi na płaskim, ośmiobocznym stopniu.

Krzyż: Krzyż stoi na schodkowej stopce. Belki krzyża lekko fazowane, z niewydatnymi ostrogami. Ramiona krzyża zakończone prosto. Krzyż misyjny – bez postaci Ukrzyżowanego i kartusza INRI.

Otoczenie: Krzyż stoi na chodniku, pod ścianą kościoła pw. św. Michała Archanioła.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Krzyż misyjny - Kotulin, ul. Gliwicka

Krzyż misyjny - Kotulin, ul. Gliwicka Krzyż misyjny - Kotulin, ul. Gliwicka