home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat gliwicki
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Pyskowice, ul. Powstańców Śląskich

Rok powstania: 1868

Postument: Podstawa dwustopniowa, na rzucie prostokąta. Dolna część podstawy bez ozdób. Górna część węższa. Na jej frontowej ścianie wyryta data 1868, a na tylnej wyryty napis fundacyjny: Fundatorzi: J. Urbańczyk. R. Sch... [zatarte] . Krawędzie frontowej ściany zdobione rzędem nacięć (żłobkowaniem). Płyta oddzielająca podstawę od cokołu w formie ozdobnego kowadełka – dolna część w postaci leżącego półwałka, wyżej zwęża się znacznie półokrągłym, wklęsłym profilem by przejść w grubą płytkę górną o zaokrąglonych krawędziach. Na frontowej ścianie cokołu prostokątna płycina, której ¾ powierzchni zajmuje figura. Krawędzie tej ściany cokołu zdobione podobnie jak podstawa. W górze cokół obwiedziony grubym wałkiem. Gzyms cokołu w formie dwustronnego grzybka. Proste krawędzie cokołu zdobione żłobkowaniem.

Figury: Płaskorzeźbiona figura Matki Bożej stoi na stopniu o kielichowatej podstawie zakończonej gałką. Maria stoi z lekko pochyloną głową, z rękami złożonymi na piersiach. Figura ma bogato drapowane szaty.

Krzyż: Krzyż na dwuelementowej, schodkowej stopce podkreślonej wałkiem. Przednie ściany stopki żłobkowane. Krzyż z belkami fazowanymi, z ostrogami. Ramiona krzyża zakończone prosto. Figurka Chrystusa mała, malowana na złoto, podobnie jak kartusz INRI. Kartusz wąski, w układzie poziomym, z rozwarstwionymi końcówkami.

Otoczenie: Krzyż stoi na grubej płycie, przy płocie posesji, ciasno ogrodzony ozdobnym, metalowym płotkiem.

Uwagi: Krzyż Bożej Męki został odtworzony - poprzedni uległ znacznemu uszkodzeniu.

Stan: Dobry, w 2011 r. krzyż został wyremontowany.

Boża Męka - Pyskowice, ul. Powstańców Śląskich

Boża Męka - Pyskowice, ul. Powstańców Śląskich Boża Męka - Pyskowice, ul. Powstańców Śląskich Boża Męka - Pyskowice, ul. Powstańców Śląskich
Boża Męka - Pyskowice, ul. Powstańców Śląskich Boża Męka - Pyskowice, ul. Powstańców Śląskich