home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat gliwicki
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Pyskowice, ul. Kościelna

Rok powstania: 1859

Postument: Podstawa dwustopniowa, schodkowa. Na froncie dolnej części podstawy płycina z ozdobnym napisem fundacyjnym: Fundator Carl Crosmol (?) 1859. Górna część podstawy bez ozdób. Podstawa łączy się z cokołem płytą profilowaną w formie odwróconego kowadełka, z grubszą dolną warstwą o zaokrąglonych krawędziach. Górna płyta kowadełka potrójna, z wewnętrzną warstwą wysuniętą, zaokrągloną. We frontowej ścianie cokołu płycina, w której zapewne była figura. W górze cokół obwiedziony wałkiem. Gzyms cokołu w formie dwustronnego grzybka.

Figury: Figury na cokole brak.

Krzyż: Brak oryginalnego krzyża. Obecny, prosty krzyż z małą figurką Chrystusa ma nienaturalnie krótkie ramiona.

Otoczenie: Krzyż stoi na płycie, niemal przylegając do południowej ściany kościoła p.w. św. Mikołaja.

Uwagi:

Stan: Krzyż jest częściowo wyremontowany, ale znacznie przerobiony.

Boża Męka - Pyskowice, ul. Kościelna

Boża Męka - Pyskowice, ul. Kościelna
Boża Męka - Pyskowice, ul. Kościelna Boża Męka - Pyskowice, ul. Kościelna