home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat gliwicki
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Pniów, ul. Wiejska

Rok powstania: 1884

Postument: Podstawa dwustopniowa. Części podstawy rozdzielone płytą o profilu odwróconego kowadełka. Front górnej części podstawy pokryty napisem fundacyjnym: Posuerunt me 1884 paroch. Pniovenses corumque parochus Valentinus Spira humiliter deprecantes benedictionem coelestem [Wystawiony przez proboszcza pniowskiego Valentego Spirę, pokornie proszącego o błogosławieństwo]. Napis dodatkowo uzupełniony o ozdoby – rozetkę na górze i falbankowe wypełnienie górnych narożników. Podstawa oddzielona od cokołu mocno wysuniętym, daszkowym gzymsem. Cokół niski, węższy od podstawy. Cały front cokołu wypełnia wnęka o nieforemnym kształcie ciasno obejmującym figurę Matki Bożej. Narożniki cokołu zdobione tak samo jak narożniki podstawy. Cokół zwieńczony daszkowym gzymsem.

Figury: Figura Matki Bożej ciasno umieszczona we wnęce cokołu. Maria w lekkim kontrapoście, z dłońmi złożonymi na podołku.

Krzyż: Krzyż stoi na stopce w formie głęboko wciętego kowadełka. Belki krzyża fazowane, z ostrogami, ostro zakończone. Figura Chrystusa pełna, z lekko podwiniętymi palcami. Kartusz INRI w układzie poziomym, lekko falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na wysokiej skarpie nad drogą, na skraju cmentarza, nieco zarośnięty roślinnością.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga renowacji.

Boża Męka - Pniów, ul. Wiejska

Boża Męka - Pniów, ul. Wiejska Boża Męka - Pniów, ul. Wiejska Boża Męka - Pniów, ul. Wiejska
Boża Męka - Pniów, ul. Wiejska