home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat gliwicki
- katalog obiektów

katalog

Chrystus w Ogrójcu
Sośnicowice, ul. Kościelna

Rok powstania:

Figura: Zespół figur usytuowany w witrynie o kształcie profilowanego okna zwieńczonego obniżonym łukiem, z wysuniętą do przodu dolną częścią, stanowiącą podstawę figur. Klęczący Chrystus otwiera ramiona na widok Anioła, który wylądował przed nim. Anioł podaje Chrystusowi kielich. Oboje patrzą sobie w oczy. Pod palmą rosnącą za Chrystusem, nieco w dali, oparci o wielki głaz, śpi dwóch Apostołów i kobieta. Figury Chrystusa i Anioła są półpełne, figury Apostołów płaskorzeźbione.

Postument: Figury ustawiono na podstawie witryny.

Otoczenie: Zespół figur znajduje się w grocie stworzonej przy ścianie kościoła pw. św. Jakuba Apostoła. Wejście do groty, zwieńczone obniżonym łukiem, jest ujęte w portal wielokrotnie profilowany listwami. Grota znajduje się w południowo-zachodnim narożniku kościoła, dostawiona do wieży.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Figura - Sośnicowice, ul. Kościelna

Figura - Sośnicowice, ul. Kościelna Figura - Sośnicowice, ul. Kościelna
Figura - Sośnicowice, ul. Kościelna Figura - Sośnicowice, ul. Kościelna Figura - Sośnicowice, ul. Kościelna
Figura - Sośnicowice, ul. Kościelna