home


krzyże i kapliczki

w Internecie


Poniżej zamieszczam linki do stron traktujących o kapliczkach i krzyżach różnych części Polski. Jest ich niewiele, bo ciekawych stron poświęconych temu tematowi jest bardzo mało. Ponadto pomijam te, które narzucają nam agresywne reklamy. Nie ma tu też odnośników do for dyskusyjnych, choć tam też spotkać można ciekawe (choć zwykle wybiórcze) informacje o kapliczkach. Dodałem też kilka stron ze zdjęciami kapliczek. Będę wdzięczny za wskazanie innych ciekawych miejsc w Internecie z "kapliczkowymi" tematami.

Kapliczki Gminy Jednorożec Krzyże pokutne Dolnego Śląska Kapliczki w Starych Babicach Kapliczki strzeleckie Kapliczki Warmii Nepomuków tłum Nepomuki Gliwic

Galerie kapliczek

Małopolskie kapliczki Warmia w obrazkach Galeria A.Toborowicza Kapliczki Lubelszczyzny Kapliczki Kozienic Znowu Małopolska