home


krzyże i kapliczki

w Internecie


Poniżej zamieszczam linki do stron traktujących o kapliczkach i krzyżach różnych części Polski. Jest ich niewiele, bo ciekawych stron poświęconych temu tematowi jest bardzo mało. Ponadto pomijam te, które narzucają nam agresywne reklamy. Nie ma tu też odnośników do for dyskusyjnych, choć tam też spotkać można ciekawe (choć zwykle wybiórcze) informacje o kapliczkach. Dodałem też kilka stron ze zdjęciami kapliczek. Będę wdzięczny za wskazanie innych ciekawych miejsc w Internecie z "kapliczkowymi" tematami.

Kapliczki Warmii Krzyże pokutne Dolnego Śląska Kapliczki w Starych Babicach Kapliczki strzeleckie Warmia jeszcze raz Nepomuków tłum Nepomuki Gliwic
Kapliczki Gminy Jednorożec

Galerie kapliczek

Małopolskie kapliczki Warmia w obrazkach Galeria A.Toborowicza Kapliczki Lubelszczyzny Kapliczki Kozienic Znowu Małopolska Kapliczki mazurskie