home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bogucice, cmentarz bonifratrów

Rok powstania: 1895

Postument: Krzyż postawiono na dwóch płytach ułożonych schodkowo. Podstawa prosta, wysoka. Na jej przedniej ścianie wykuta inskrypcja, dziś w części zniszczona: Herr gieb Ihnen die ewige Ruhe, das ewige Licht leuchte Ihnen, Herr lass Sie ruhen In Frieden. Amen (Panie daj im wieczny odpoczynek, niech im świeci wieczne światło, Panie pozwól im spoczywać w pokoju). Poniżej, oddzielona kreską, wyryta data 1895. Podstawa przechodzi dwoma profilami w prosty cokół. Na przedniej ścianie cokołu wyryte godło bonifratrów. Cokół w górze obwiedziony cienką listwą. Gzyms cokołu w postaci cienkiej, kwadratowej płytki od dołu lekko zaokrąglonej.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na sześciennym postumencie, z ramionami zakończonymi płytkimi ostrosłupami. Belka poprzeczna i górna z częściowo zniszczonymi ostrogami. Górna belka ze ściętymi krawędziami. Na krzyżu pozostały szczątki zniszczonej, metalowej figury Chrystusa.

Otoczenie: Krzyż stoi pomiędzy grobami.

Uwagi: Krzyż postawiono na kwaterze bonifratrów z pobliskiego klasztoru.

Stan: Krzyż jest zdewastowany.

Boża Męka - Bogucice, cmentarz bonifratrów

Boża Męka - Bogucice, cmentarz bonifratrów Boża Męka - Bogucice, cmentarz bonifratrów
Boża Męka - Bogucice, cmentarz bonifratrów