home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Szopienice, przy kościele św. Jadwigi Śląskiej

Rok powstania: 1899 (?)

Postument: Rozbudowana Boża Męka (w zasadzie Adoracja Krzyża Świętego) na szerokim postumencie z wyższą częścią środkową. Na frontowej ścianie postumentu trzy tablice - środkowa tablica pionowa, zamknięta ostrołukowo z dodatkowym profilowaniem zawiera łaciński tekst z drugiego listu do Koryntian: Pro omnibus mortuus est Christus 2. Cor. 5,14. Po lewej prostokątna tablica z polskim tłumaczeniem powyższego tekstu: Za wszystkich umarł Chrystus. 2. Kor. 5,14. Tablica z prawej: Requiescant in pace. Postument nakryty schodkowym cokołem.

Figury: Pod krzyżem, na bocznych częściach postumentu dwie figury naturalnej wielkości. Po lewej zapłakana Matka Boża ze spuszczoną głową i rękami złożonymi w modlitwie. Po prawej św. Jan Ewangelista wpatrzony w górę, na krzyż.

Krzyż: Krzyż, zupełnie prosty ustawiono na wyższej części postumentu. Mimo że nie jest wysoki, góruje nad postaciami obok niego. Duża postać Chrystusa z ramionami rozpiętymi prosto na belce poprzecznej. Na szczycie krzyża kartusz z INRI poziomy, w kształcie rozwiniętego zwoju papieru.

Otoczenie: Krzyż stoi na betonowej płycie, na chodniku.

Uwagi: Krzyż zbudowano wraz z pobliskim Ogrójcem, w okresie budowy kościoła.

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Szopienice, kościół św. Jadwigi Śląskiej

Boża Męka - Szopienice, kościół św. Jadwigi Śląskiej Boża Męka - Szopienice, kościół św. Jadwigi Śląskiej
Boża Męka - Szopienice, kościół św. Jadwigi Śląskiej Boża Męka - Szopienice, kościół św. Jadwigi Śląskiej
Boża Męka - Szopienice, kościół św. Jadwigi Śląskiej Boża Męka - Szopienice, kościół św. Jadwigi Śląskiej