home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Szopienice, ul. Wiosny Ludów

Rok powstania: 1863

Postument: Sześcienna podstawa. Na jej froncie wyryty napis fundacyjny:Na pamjątka Krawej Ofjary Jezusa Chrystusa i odkupjenja świata. Wystawjł Johann Rupała. I. Anna Żak Rok 1863. Płytka z profilowanym brzegiem oddziela podstawę od cokołu. Cokół prosty, w górze obwiedziony wąską listwą, zwieńczony gzymsem złożonym z dwóch płyt od dołu zaokrąglonych i podciętych. Nad figurą zamontowany ozdobny metalowy wieszak.

Figury: Dwie figury na frontowej i tylnej ścianie cokołu - głębokie płaskorzeźby na wysuniętych stopniach. Z przodu Matka Boża z przechyloną w prawo głową, z dłońmi splecionymi na podołku. Z tyłu św. Jan Ewangelista z prawą ręką na piersi, lewą opuszczoną.

Krzyż: Krzyż z ramionami zakończonymi "w strzałkę". Na nim niemal pełna figura Ukrzyżowanego. Na szczycie krzyża pionowy kartusz z INRI, złamany w środku, podwinięty od dołu.

Otoczenie: Krzyż otoczony metalowym, ozdobnym ogrodzeniem. Za krzyżem przycięte krzewy ozdobne.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Szopienice, ul. Wiosny Ludów

Boża Męka - Szopienice, ul. Wiosny Ludów Boża Męka - Szopienice, ul. Wiosny Ludów Boża Męka - Szopienice, ul. Wiosny Ludów
Boża Męka - Szopienice, ul. Wiosny Ludów Boża Męka - Szopienice, ul. Wisony Ludów