home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Szopienice, ul. Wiosny Ludów

Rok powstania: 1897

Postument: Cokół na szerszej podstawie. Na froncie podstawy płytka wnęka na brakującą tablicę fundacyjną. Obecnie wyryta w niej data 1897. Obramowanie wnęki w formy liściaste. Cokół oddzielony od podstawy daszkowatą płytką. W cokole wnęka na figurę. Wnęka zamknięta profilem dostosowanym do kształtu figury. Cokół zwieńczony daszkowatym gzymsem.

Figury: Figura Matki Bożej we wnęce, w standardowej pozie (zapatrzona w dal, z dłońmi splecionymi na prawym boku), na małym stopniu.

Krzyż: Krzyż z ramionami zakończonymi "w strzałkę". Figura Chrystusa metalowa. Na krzyżu brak kartusza z INRI.

Otoczenie: Krzyż otoczony metalowym, ozdobnym ogrodzeniem. Za krzyżem przycięte krzewy ozdobne.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Szopienice, ul. Wiosny Ludów

Boża Męka - Szopienice, ul. Wiosny Ludów Boża Męka - Szopienice, ul. Wiosny Ludów Boża Męka - Szopienice, ul. Wiosny Ludów
Boża Męka - Szopienice, ul. Wisony Ludów