home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Załęże, ul. Gliwicka

Rok powstania: koniec XIX w. (?)

Postument: Duża, sześcienna podstawa ma we frontowej ścianie głęboką, kwadratową płycinę z nową tablicą inskrypcyjną. Na tablicy pozdrowienie Szczęść Boże Podstawa przechodzi schodkowo w znacznie węższy cokół. Cokół prosty, bez ozdób. Gzyms daszkowy, na dwóch schodkowo zwężających się, kwadratowych płytach.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż prosty, masywny. Figura Chrystusa proporcjonalna, pełna. Na szczycie falisty, metalowy kartusz INRI.

Otoczenie: Krzyż ustawiony na trzech dużych, schodkowo ustawionych płytach. Jest otoczony ozdobnym, ceglanym murem i kwietnikami. Otoczenie zostało uporządkowane podczas przebudowy linii tramwajowej i budowy przystanku tramwajowego.

Uwagi:

Stan: Dobry. Krzyż odnowiono w 2012 r. (poniżej zdjęcia sprzed remontu).

Boża Męka - Załęże, ul. Gliwicka

Boża Męka - Załęże, ul. Gliwicka Boża Męka - Załęże, ul. Gliwicka Boża Męka - Załęże, ul. Gliwicka
Boża Męka - Załęże, ul. Gliwicka Boża Męka - Załęże, ul. Gliwicka Boża Męka - Załęże, ul. Gliwicka