home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Dąb, ul. Agnieszki

Rok powstania: 1922

Postument: Prosta podstawa z zaokrąglonymi górnymi krawędziami. Na przedniej ścianie wyryta inskrypcja: Proszę o pobożne Ojcze Nasz i Zdrowaś Marya za wszystkich fundatorów roku 1922. Na podstawie położona płyta, a na niej cokół z głęboką wnęką o półokrągłym zwieńczeniu, zamkniętą przeszklonymi drzwiczkami. Gzyms nad cokołem ma formę kwadratowej płytki rozbudowanej w górę na kształt zaokrąglonego kapelusza.

Figury: We wnęce figura Matki Bożej Różańcowej – stoi na chmurkach, z dłońmi złożonymi w modlitwie. U stóp Maryi gołąb – symbol Ducha Świętego.

Krzyż: Krzyż prosty. Zamiast postaci Ukrzyżowanego na przecięciu ramion krzyża odlana w metalu mała głowa cierpiącego Chrystusa. Nad nią niewielkich rozmiarów kwadratowa, metalowa płytka INRI z podwiniętymi narożnikami.

Otoczenie: Krzyż stoi przy chodniku, otoczony kutym ogrodzeniem, u stóp starej wierzby.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Dąb, ul. Agnieszki

Boża Męka - Dąb, ul. Agnieszki Boża Męka - Dąb, ul. Agnieszki Boża Męka - Dąb, ul. Agnieszki
Boża Męka - Dąb, ul. Agnieszki