home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Józefowiec, ul. Józefowska

Rok powstania: 1935

Postument: Postument ma rzut w kształcie litery T, co zostało uzyskane przez dostawienie po bokach elementów w formie masywnych przypór. Na przedniej ścianie podstawy wyryty, odnowiony napis fundacyjny: 1935 Fundatorzy Teodor i Petronela Rassek. Cokół oddzielony od podstawy dwukrotnie, grubo profilowaną płytką. Węższa, środkowa część cokołu zawiera, zwieńczoną ostrym profilem, wnękę na figurę. Boczne części cokołu zdobione delikatnymi żłobieniami ułożonymi w gotyckie ostre okna. Nad wnęką łuki. Gzyms nad postumentem w postaci czterech daszków od dołu zdobionych falistym wzorem. Nad wnęką ornament łączący się z ornamentem gzymsu. Gzyms nad cokołem w postaci czterech daszków od dołu zdobionych falistym wzorem.

Figury: Wnękę wypełnia figura NMP postawiona na dodatkowej płytce. Matka Boża z dłońmi złożonymi do modlitwy zapatrzona przed siebie.

Krzyż: Krzyż na dodatkowym profilowanym postumencie. Krzyż prosty ze ściętymi krawędziami belek i ostrosłupowym zakończeniem ramion. Figura Chrystusa niemal wielkości krzyża, z mocno ugiętymi nogami. Na szczycie krzyża kartusz INRI w układzie poziomym, z mocno zwiniętymi brzegami.

Otoczenie: Krzyż stoi na skraju chodnika, otoczony ozdobnym łańcuchem.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Jóżefowiec, ul. Józefowska

Boża Męka - Józefowiec, ul. Józefowska
Boża Męka - Józefowiec, ul. Józefowska Boża Męka - Józefowiec, ul. Józefowska