home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Brynów, ul. Załęska

Rok powstania: 1919 (?)

Postument: Podstawa postumentu składa się z dwóch części. Dolny kamienny blok zawiera trudne do odczytania nazwisko fundatora i datę fundacji. Napis jest zamalowany i słabo widoczny. Data to chyba 1919. Na nieco węższej, górnej części podstawy wyryta zamalowana inskrypcja: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Schodkowym profilem podstawa przechodzi w cokół złożony z dwóch przenikających się bloków – węższego, wysokiego z przodu oraz szerszego i niższego z tyłu. Ten drugi niejako obejmuje pierwszy blok. Obie części zwieńczone są dachówkowymi gzymsami od dołu profilowanymi. W przedniej części postumentu znajduje się wnęka zwieńczona profilowanym ostrym łukiem. Pod wnęką wyryta tabliczka z symbolami wiary, nadziei i miłości – krzyżem, kotwicą i sercem. Pomalowane dziś na czerwono serce ma formę serca gorejącego.

Figury: Brak oryginalnej figury NMP. We wnęce stoi współczesna figurka.

Krzyż: Wysmukły krzyż na małym postumencie, z ramionami zakończonymi „w strzałkę”. Metalowa, pełna figura Chrystusa malowana na srebrno, podobnie jak poziomy kartusz INRI, falowany, lekko wystający poza krawędź krzyża.

Otoczenie: Krzyż jest otoczony gęstymi krzewami, pomiędzy którymi poprowadzono do krzyża wąski chodnik.

Uwagi:

Stan: Krzyż jest zadbany, ale wielokrotne malowania doprowadziły do zniszczenia napisów.

Boża Męka - Brynów, ul. Załęska

Boża Męka - Brynów, ul. Załęska Boża Męka - Brynów, ul. Załęska
Boża Męka - Brynów, ul. Załęska Boża Męka - Brynów, ul. Załęska