home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Szopienice, ul. Morawa

Rok powstania: 1892

Postument: Postument trzyczęściowy, ustawiony na kamiennym bloku. Na froncie podstawy płycina ozdobiona obramowaniem w liściasty, profilowany wzór. W niej inskrypcja: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Uprasza się o pobożny Ojcze nasz i Zdrowaś Marya za wszystkich Fundatorów tego krzyża, osobliwie za wszystkie dusze, które w tym miejscu od r. 1832 odpoczywają. Na tylnej ścianie tej części podstawy wyryty napis fundacyjny: Anno 1892. Conradus Stiborski, parochus, Maximilianus Krocker, capellanus, Franciscus Adamek, neopresbiter. Na bocznej ścianie Gebr. Billik. Ratibor [Budowniczowie – bracia Billik z Raciborza]”. Ozdobna, środkowa część postumentu zawiera wnękę na figurę, zwieńczoną ostrym łukiem. Wewnątrz wnęka zamknięta jest łukiem trójlistnym, ostrym. Po obu stronach wnęki pilastry imitujące kolumny zamknięte arkadą. Narożniki pomiędzy wnęką i obramowaniem frontowej ściany zdobione są motywem kwiatowym. Pomiędzy środkową i górną częścią postumentu gzyms z dwóch płytek, w formie płytkiego daszku. Górna część postumentu w formie sześcianu. Na jej frontowej ścianie płycina z okiem opatrzności. Postument zwieńczony daszkową płytką z napisem IHS na froncie.

Figury: Figura Matki Bożej we wnęce cokołu na dodatkowym stopniu, malowana, z rękami splecionymi na podołku.

Krzyż: Krzyż stoi na podstawie w formie zwielokrotnionego słupka. Belki krzyża mają ścięte narożniki i ostrogi. Ramiona krzyża zakończone ostrosłupowo. Figura Chrystusa i kartusz z INRI, metalowe. Kartusz w układzie pionowym, mocno zawinięty od góry i rozdwojony od dołu.

Otoczenie: Krzyż otoczony pordzewiałym metalowym płotkiem, tuż obok rośnie okazała robinia akacjowa.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Szopienice, ul. Morawa

Boża Męka - Szopienice, ul. Morawa Boża Męka - Szopienice, ul. Morawa Boża Męka - Szopienice, ul. Morawa
Boża Męka - Szopienice, ul. Morawa Boża Męka - Szopienice, ul. Morawa