home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Zawodzie, ul. 1 Maja

Rok powstania: pocz. XX w. (?)

Postument: Podstawa złożona z dwóch kamiennych bloków. Nieco węższy cokół z szeroką wnęką na figurę. Wnęka zwieńczona trójlistnym łukiem. Pod wnęką zamocowano wąski, blaszany balkonik na świeczki. Gzyms w postaci czterospadowego daszka.

Figury: Wnęka na figurę jest pusta.

Krzyż: Stopka krzyża ma złożoną, schodkową konstrukcję z małymi niby-przyporami i gzymsik na górze. Krzyż wysmukły, z ramionami zakończonymi w strzałkę. Brak figury Ukrzyżowanego i kartusza INRI.

Otoczenie: Krzyż stoi przy kościele Opatrzności Bożej, otoczony rabatami kwiatowymi.

Uwagi: Krzyż stał pierwotnie na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Racławickiej.

Stan: Zły.

Boża Męka - Zawodzie, ul. 1 Maja

Boża Męka - Zawodzie, ul. 1 Maja
Boża Męka - Zawodzie, ul. 1 Maja Boża Męka - Zawodzie, ul. 1 Maja