home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Dąb, ul. Chorzowska

Rok powstania: Początek XX w. (?)

Postument: Rozbudowana Boża Męka (Adoracja Krzyża Świętego) na szerokim postumencie z nieco wyższą częścią środkową. Na frontowej ścianie postumentu trzy tablice – środkowa tablica pionowa, zamknięta ostrołukowo z dodatkowym profilowaniem zawiera fragment Ewangelii świętego Jana: Tak Bóg umiłował świat [J. 3.16]. Na dwóch tablicach umieszczonych po bokach, ten sam tekst w wersji łacińskiej [Się Deus dilexit mundum] i niemieckiej [Also hat Gott doe Welt geliebt]. Postument nakryty jest schodkowatym, kilkakrotnie profilowanym gzymsem. Na środku gzymsu mała rozetka kwiatowa.

Figury: Pod krzyżem trzy duże figury, ustawione na ozdobnych podstawach. Po lewej Matka Boża ze spuszczoną głową i rękami wysoko złożonymi w modlitwie. Po prawej św. Jan Ewangelista zapatrzony przed siebie. Pod krzyżem siedzi (bokiem do krzyża) Maria Magdalena, z lewą ręką na piersi, prawą opuszczoną na stojący obok dzban.

Krzyż: Krzyż bez ozdób, ustawiono na wyższej części postumentu. Postać Chrystusa duża, pod nogami nie ma stopnia. Na szczycie krzyża kartusz z INRI poziomy, zawinięty na krzyżu.

Otoczenie: Krzyż stoi na wybrukowanym placu kościoła św. Męczenników Jana i Pawła.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Dąb, ul. Chorzowska

Boża Męka - Dąb, ul. Chorzowska Boża Męka - Dąb, ul. Chorzowska Boża Męka - Dąb, ul. Chorzowska
Boża Męka - Dąb, ul. Chorzowska