home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Piotrowice, ul. Armii Krajowej

Rok powstania: 1909

Postument: Podstawa postumentu trzyczęściowa, schodkowa. Na ścianie czołowej środkowej części podstawy wyryta, złocona, data 1909. Przejście między środkową i górną częścią podstawy trzywarstwowe. Dolna warstwa wypukła, środkowa wklęsła, górna w formie wąskiego gzymsiku. Górna część podstawy znacznie wyższa. Na jej czołowej ścianie profilowana płycina – prostokątna, z półokrągło wyciętymi narożnikami. W płycinie wyryty, złocony napis fundacyjny: Gelobt sei Jesus Christus/Fundatoren Franz u. Agatha Gwożdz [Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus/ Fundatorzy Franz i Agata Gwożdz (zapewne Gwóźdź)]. Dwustronnie daszkowaty gzyms oddziela podstawę od cokołu. Cokół tej samej szerokości, co podstawa. W nim głęboka, ostrołukowo zwieńczona wnęka na figurę, zamknięta szklanymi drzwiczkami. W górze cokół opasany wąską listwą. Gzyms cokołu w postaci stromego daszku z dwoma profilami od spodu, bez ozdób w polach pod złamaniami daszku.

Figury: Figura Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia we wnęce cokołu. Figura stoi na małym postumencie.

Krzyż: Krzyż nieproporcjonalnie mały na kilkuwarstwowym postumencie, z krótkimi ramionami zakończonymi w strzałkę. Pionowa belka z częściowo ściętymi narożnikami. Narożniki i wygięcie poziomej belki zdobione nacięciami. Figura Chrystusa bardzo mała, metalowa. Mały kartusz z INRI z blachy, w układzie pionowym, niesymetrycznie podwinięty na brzegach.

Otoczenie: Krzyż stoi na chodniku przy ścianie kamienicy.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Piotrowice, ul. Armii Krajowej

Boża Męka - Piotrowice, ul. Armii Krajowej Boża Męka - Piotrowice, ul. Armii Krajowej
Boża Męka - Piotrowice, ul. Armii Krajowej Boża Męka - Piotrowice, ul. Armii Krajowej