home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bogucice, cmentarz, ul. Wróblewskiego

Rok powstania: 1881

Postument: Podstawa postumentu usytuowana na wysokim bloku. Na krawędzi bloku wyryty zniszczony napis. Podstawa posiada na wszystkich ścianach profilowane wgłębienia, w których pierwotnie znajdowały się zapewne tablice fundacyjne. Cokół oddzielony od podstawy zwężającą się ku górze płytką, z wklęsłymi bokami. Z czterech stron cokołu płyciny w formie gotyckich okien. Na przedniej ścianie cokołu głęboka, ale niewielka wnęka na figurę. Pod wnęką wyryta koślawym pismem sentencja: Któryś dla nas był Ukrzyżowany Jezu Chryste zmiłuj Się nad umarłymi Oycze nasz Zdrowaś Marya. Poniżej, na krawędzi cokołu data 1881. Na tylnej ścianie cokołu, w płycinie, słabo czytelna inskrypcja: O Boże dobry Boże litościwy Racz być mej duszy Nędznej litościwy. Gzyms nad cokołem w formie gotyckiego daszku z rodzajem sterczyn oraz słupkowatymi ozdobami pomiędzy połaciami daszku.

Figury: Figura znajdowała się we wnęce cokołu. Obecnie wnęka jest pusta.

Krzyż: Krzyż stoi na dodatkowej podstawie w kształcie sześciobocznej wieży o gotyckich kształtach, z wysokimi gotyckimi płycinami-oknami. Krzyż stosunkowo niewielki, ze ściętymi krawędziami belek i ostrogami na górnych belkach. Belki zakończone ostrosłupowo. Dobrze zachowana figura Chrystusa z nietypowo zaciśniętymi dłońmi przebitymi potężnymi gwoździami. Nad Ukrzyżowanym metalowy kartusz INRI w układzie poziomym; lekko falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na głównej alei, w najwyższym punkcie cmentarza.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Bogucice, ul. Wróblewskiego

Boża Męka - Bogucice, ul. Wróblewskiego Boża Męka - Bogucice, ul. Wróblewskiego
Boża Męka - Bogucice, ul. Wróblewskiego Boża Męka - Bogucice, ul. Wróblewskiego
Boża Męka - Bogucice, ul. Wróblewskiego