home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Janów, ul. Oswobodzenia

Rok powstania: 1818

Postument: Podstawa sześcienna z wyciętymi narożnikami. Na przedniej ścianie podstawy miejsce po usuniętych napisach. Podstawa przechodzi pojedynczym profilem w cokół. Cokół na dole lekko rozszerzony, co tworzy rodzaj nóżki. Na przedniej ścianie cokołu figura na stopniu. Poza tym cokół prosty. Gzyms złożony z kilku kwadratowych płytek, z których dolna jest od dołu profilowana. Górna, łukowo zwężająca się część gzymsu stanowi podstawę krzyża. Jej przednia ściana ozdobiona jest kwiatowym ornamentem zakreślonym półokręgiem.

Figury: Figura Matki Bożej na przedniej ścianie cokołu – głęboka płaskorzeźba ustawiona na wysuniętym przed cokół postumencie o profilach dostosowanych do kształtu cokołu. Maria spogląda w dal, z rękami nietypowo złożonymi w pasie i na piersi. W jej pierś ktoś wbił metalowy sztych, wykorzystywany teraz do zawieszenia różańca.

Krzyż: Gzyms postumentu przechodzi płynnie w podstawę krzyża. W dole krzyża rozeta kwiatowa powtarzająca wzór półrozety zdobiącej gzyms. Ramiona krzyża zakończone „w strzałkę”. Nieprofesjonalnie wykonana mała postać Ukrzyżowanego z tradycyjnym układem dłoni. Nad nią barokowo wykręcony, niesymetryczny kartusz z INRI.

Otoczenie: Krzyż ustawiono na podmurowaniu. Od ulicy do krzyża prowadzą schodki. Otoczenie zagospodarowane w formie ogródka, z niskim murkiem odgradzającym od ulicy i ozdobnymi kamiennymi wazonami. W tle krzaki i drewniany płot.

Uwagi: Krzyż fundowany przez mieszkańców Janowa - Rupalę i Pachę.

Stan: Krzyż wymaga renowacji.

Janów, ul. Oswobodzenia

Boża Męka - Janów, ul. Oswobodzenia Boża Męka - Janów, ul. Oswobodzenia Boża Męka - Janów, ul. Oswobodzenia
Boża Męka - Janów, ul. Oswobodzenia