home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Piotrowice, ul. Jankego

Rok powstania: Pocz. XX w.(?)

Postument: Podstawa dwuczęściowa, na rzucie prostokątnym. Części podstawy oddzielone płytką z głębokim, profilowanym wcięciem. Dolna część niska, z prostokątnym miejscem, pozostałym zapewne po tablicy fundacyjnej. Górna część podstawy z kwadratową płyciną na froncie, z wyciętymi krawędziami. W płycinie polska inskrypcja: O wy wszyscy/Którzy idziecie przez drogę/Przypatrzcie się a obaczcie./Czy jest boleść czyja/Jako boleść Moja!? [Stary Testament. Lamentacje 1]. Podstawa oddzielona od cokołu znacznie wysuniętym daszkowatym gzymsem, od dołu podciętym profilem. Cokół z ostrołukowo zamkniętą wnęką na figurę. Zwieńczenie wnęki z dodatkowym profilem. Cokół zwieńczony gzymsem w formie łamanego daszku. W trójkącie pod przednim daszkiem, wyryte litery IHS.

Figury: Figura Matki Bożej we wnęce, stoi na prostym stopniu. Maria modli się z wysoko podniesionymi rękami.

Krzyż: Lastrykowy krzyż nie jest oryginalny. Prawdopodobnie oryginalny jest mały postument pod krzyżem, głęboko profilowany. Krzyż jest prosty. Figura Chrystusa duża, nad nią chorągiewkowy kartusz INRI.

Otoczenie: Krzyż stoi na chodniku, przy kamienicy.

Uwagi:

Stan: Dobry (pomijając brak oryginalnego krzyża).

Piotrowice, ul. Jankego

Boża Męka - Piotrowice, ul. Jankego Boża Męka - Piotrowice, ul. Jankego Boża Męka - Piotrowice, ul. Jankego
Boża Męka - Piotrowice, ul. Jankego