home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Kostuchna, ul. Szarych Szeregów

Rok powstania: 1932

Postument: Podstawa jednoczęściowa. Na frontowej ścianie tablica fundacyjna z inskrypcją: Jam jest zmartwychwstanie i żywot wieczny [Jan 11.25]. Fundatorami obywatele Kostuchny 1932 . Cokół oddzielony od podstawy wcięciem i małym, profilowanym gzymsem. W cokole mała wnęka o ostrołukowym zwieńczeniu, zamknięta szklanymi drzwiczkami. Gzyms nad cokołem w postaci łamanego daszku, bez ozdób.

Figury: We wnęce Matka Boża Niepokalanego Poczęcia.

Krzyż: Krzyż z ramionami zakończonymi w głęboko wyciętą strzałkę. Postać Chrystusa drobna na tle szerokich belek krzyża. Kartusza INRI brak.

Otoczenie: Krzyż stoi w narożniku ogrodu prywatnej posesji, na wybetonowanym podwyższeniu. Do płotu przed krzyżem doprowadzony chodnik.

Uwagi: Krzyż upamiętnia ofiary I wojny światowej i powstań śląskich.

Stan: Dobry.

Kostuchna, ul. Szarych Szeregów

Boża Męka - Kostuchna, ul. Szarych Szeregów Boża Męka - Kostuchna, ul. Szarych Szeregów
Boża Męka - Kostuchna, ul. Szarych Szeregów