home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Podlesie, ul. Uniczowska

Rok powstania: 1893

Postument: Podstawa jednoczęściowa. Na frontowej ścianie wyryta inskrypcja: Patrz Grzeszniku com cierpiał za Twoje nieprawości. Dałem bok mój otworzyć ku tobie z miłości. Proszę przechodzących o pobożny Ojcze nasz i Zdrowaś Marya za dusze w czyściu. Pod górną krawędzią prawego boku podstawy nie odczytany napis. Podstawa oddzielona od cokołu esowato profilowaną płytą. Dolna część cokołu rozszerzona. Cokół zdobiony w narożnikach skarpami z gotyckim wzornictwem. W przedniej ścianie cokołu niezbyt głęboka, ostrołukowo zwieńczona wnęka na figurę. Gzyms cokołu w postaci płytkiego daszka, łukowo podciętego, od dołu obwiedzionego wąską listwą.

Figury: Figura Matki Bożej we wnęce cokołu, na sześciokątnym stopniu złożonym z kilku warstw. Dół stopnia zdobiony motywem kwiatowym. Maria z rękami złożonymi w modlitwie, z opuszczoną głową.

Krzyż: Pod krzyżem, na gzymsie cokołu umieszczono dodatkowy element w formie domku z łamanym daszkiem, z bokami zdobionymi w formie gotyckich okien z maswerkiem. Na nim profilowana stopka, na której stoi krzyż. Krzyż ze ściętymi narożnikami, z długimi ramionami zakończonymi ostrosłupowo. Figura Chrystusa wysmukła, z lekko przymkniętymi dłońmi. Kartusz INRI metalowy, w układzie poziomym, falowany, wystaje lekko poza belkę.

Otoczenie: Krzyż stoi w ogrodzie prywatnej posesji, tuż przy chodniku. Wokół rozsypany żwirek i zasadzone kwiaty. Przed krzyżem obniżono ogrodzenie.

Uwagi:

Stan: Przeciętny, choć schodząca farba stwarza pozory gorszego stanu.

Podlesie, ul. Uniczowska

Boża Męka - Podlesie, ul. Uniczowska Boża Męka - Podlesie, ul. Uniczowska Boża Męka - Podlesie, ul. Uniczowska
Boża Męka - Podlesie, ul. Uniczowska