home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Nikiszowiec, ul. Szopienicka

Rok powstania: Pocz. XX w. (?)

Postument: Cokół na sześciennej podstawie. Na jej przedniej ścianie płycina pozostała po tablicy inskrypcyjnej. Cokół gruby, złożony z dwóch części rozdzielonych prostym gzymsem. Dolna część sześcienna, bez ozdób. Górna część zwężająca się ku górze. Nad gzymsem mała, półokrągło zwieńczona wnęka na figurkę. Cokół zwieńczony prostym gzymsem złożonym z dwóch kwadratowych płytek.

Figury: We wnęce stoi mała figurka Matki Bożej Różańcowej.

Krzyż: Krzyż prosty, proporcjonalny, podobnie jak figura Chrystusa. Kartusz z INRI w układzie poziomym jest uszkodzony – została z niego połowa.

Otoczenie: Krzyż stoi na skrzyżowaniu dróg, przy chodniku. Otoczono go drewnianym płotkiem.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Nikiszowiec, ul. Szopienicka

Boża Męka - Nikiszowiec, ul. Szopienicka Boża Męka - Nikiszowiec, ul. Szopienicka
Boża Męka - Nikiszowiec, ul. Szopienicka