home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Stare Panewniki, ul. Panewnicka

Rok powstania: (?)

Postument: Z pierwotnego krzyża pozostała jedynie podstawa. Podstawa składa się z szerszej stopki i wyższej części górnej z cokolikiem o wklęsłym profilu. Na froncie tej części podstawy jasna tablica z łacińskim tekstem offertorium: Protege Domine plebem tuam per signum sanctae Ceucis [Chroń Panie, lud Twój poprzez znak Krzyża świętego]. Tablica raczej nie jest oryginalna. Na podstawie płyta z podwójnym, wypukłym i wklęsłym, profilem. Pozostała część Bożej Męki (prosty cokół i krzyż) jest wtórna.

Figury:

Krzyż: wtórny.

Otoczenie: Krzyż stoi przy ogrodzeniu prywatnej posesji. Otoczony jest ciasno ozdobnym, metalowym ogrodzeniem. Przed krzyżem posadzono, zasłaniające go częściowo cyprysy.

Uwagi:

Stan: -

Boża Męka - Panewniki, ul. Panewnicka

Boża Męka - Panewniki, ul. Panewnicka Boża Męka - Panewniki, ul. Panewnicka