home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Załęska Hałda, ul. Przekopowa

Rok powstania: 1891

Postument: Podstawa jednoczęściowa, w formie sześcianu. Na jej froncie wyryty napis fundacyjny: Krzyż jest wystawiony z dobrowolny składki z gminy Załęnzki Roku pansk. 1891. Płyta o kowadełkowym profilu oddziela podstawę od cokołu. Wysoki cokół nie ma ozdób, poza listwą opasującą cokół w poniżej gzymsu. Gzyms w formie dwustronnego grzybka.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na stopce, będącej miniaturką podstawy. Krzyż ze ściętymi krawędziami, z ramionami zakończonymi w głęboko wyciętą, haczykowatą strzałkę. Postać Chrystusa proporcjonalna. Na szczycie krzyża kartusz INRI w układzie poziomym, niesymetrycznie falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na skwerze na małym rondku. Otoczony jest prostym, metalowym płotkiem. Za krzyżem niedawno zasadzone cyprysy.

Uwagi:

Stan: przeciętny.

Boża Męka - Brynów, ul. Przekopowa

Boża Męka - Brynów, ul. Przekopowa Boża Męka - Brynów, ul. Przekopowa
Boża Męka - Brynów, ul. Przekopowa Boża Męka - Brynów, ul. Przekopowa