home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
-katalog obiektów

katalog

Figura św. Jana Ewangelisty
Śródmieście, ul. Św. Jana

Rok powstania: 1816

Opis: Postać Jana w lekkim kontrapoście. Święty trzyma obiema rękami duży, metalowy krzyż opleciony przez węża.

Postument: Podstawa jednoelementowa, sześcienna, oddzielona od cokołu płytą o wklęsłym profilu. Od frontu do podstawy i cokołu dostawiono węższą płytę, co daje efekt wycięcia przednich krawędzi. Na podstawie liczne napisy opisujące historię figury. Od frontu: Poświęcono dn. 11go Lipca przez ks. R. Lubecki. Na prawym boku: Ta figura była wystawiona w Katowicach na ul. św. Jana w r. 1816. Na lewym boku: W r. 1875 powiększono tę figurę i przestawiono na Brynów. Na tylnej ścianie podstawy informacja: Odnowiona ta figura na stóletnią Rocznicę od Obywateli gminy Brynowskij w roku 1916 i pośw. przes Ks. pr. Globisha sa staraniem J. Filippczyk. Bartodziey. E. Singer. W płycie dostawionej do cokołu profilowana płycina o ostrołukowym zwieńczeniu z ozdobnym zwornikiem. W płycinie metalowy krucyfiks. Pod płyciną wyryta inskrypcja: Św. Janie Módl się za nami. Z tyłu cokołu ostatnia część losów figury: Z inicjatywy Związku Górnośląskiego staraniem Władz Miasta wiosną 1999 r. po upływie 124 lat stanęła znów rzeźba (replika) św. Jana. Oryginał rzeźby znajduje się w prywatnych rękach w Brynowie. Gzyms cokołu na rzucie kwadratu, w formie odwrotnego grzybka, na płycie o wklęsłym profilu.

Otoczenie: Figura stoi na deptaku, podniesiona na kwadratowej płycie.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Figura św. Jana - ul. Św. Jana

Figura św. Jana - ul. Św. Jana Figura św. Jana - ul. Św. Jana Figura św. Jana - ul. Św. Jana
Figura św. Jana - ul. Św. Jana Figura św. Jana - ul. Św. Jana