home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
-katalog obiektów

katalog

Figura NMP
Józefowiec, ul. Józefowska

Rok powstania: 1930

Opis: Figura została ujęta w formie określanej jako Niepokalane Poczęcie NMP. Maryja stoi na kuli ziemskiej, z rozłożonymi rękami, depcząc prawą stopą łeb węża piekielnego połykającego rajskie jabłko. Pod lewą stopą można dojrzeć półksiężyc - symbol NMP. Wokół głowy Marii aureola z 12 gwiazd. Figura malowana.

Postument: Figura ustawiona na wysokim piaskowcowym postumencie. Postument ma postać ośmiokątnej kolumny zwężającej się na górze trzema schodkami, na których stoi Maryja.

Otoczenie: Figura stoi na wybrukowanym, otoczonym drewnianą pergolą placyku w rozwidleniu dróg.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Figura NMP - Józefowiec, ul. Józefowska

Figura NMP - Józefowiec, ul. Józefowska
Figura NMP - Józefowiec, ul. Józefowska Figura NMP - Józefowiec, ul. Józefowska