home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
-katalog obiektów

katalog

Figura Jana Chrzciciela
ul. Warszawska

Rok powstania: 1875

Opis: Postument dwuczęściowy. Obie części postumentu odcięte zagłębieniem, stanowią całość w formie grubego słupa o kwadratowym przekroju, z ośmioma przyporami. Na froncie dolnej części w zagłębieniu między filarami tablica inskrypcyjna z tekstem ewangelii św. Łukasza (7.27): Hic est de quo scriptum est ecce mitto angelum meum ante faciem tuam qui praeparabit viam tuam ante te. [On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. (Biblia Tysiąclecia)]. Poniżej, na dolnej krawędzi postumentu, ozdobnie wyrzeźbiona data 1875. Na górnej części postumentu zawieszono ozdobny metalowy wieszak. Postument zwieńczony daszkowatym gzymsem. Figura Jana na okrągłej kolumnie postawionej na gzymsie. Święty stoi z prawą ręką uniesioną w geście tłumaczenia, w lewej ręce trzyma kij wędrowca. Jan Chrzciciel jest posłańcem Boga, prorokiem poprzedzającym przyjście Chrystusa.
Figura stoi na skwerze przy kościele Mariackim, w otoczeniu kasztanowców.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Figura Jana Chrzciciela - ul. Warszawska

Figura Jana Chrzciciela - ul. Warszawska Figura Chrzciciela - ul. Warszawska
Figura Chrzciciela - ul. Warszawska