home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Katowice
-katalog obiektów

katalog

Zespół figur
ul. Markiefki,
przy kościele św. Szczepana

Rok powstania: koniec XIX w. (?)

Opis: Zespół sześciu postaci świętych na stopniach (z wyjątkiem NMP) w formie litery L. Wszystkie postacie stoją wyprostowane, choć w różnych pozach. Od północnej strony stoją: św. Piotr z otwartą księgą; św. Barbara w koronie, z kielichem w prawej ręce i lewą ręką opartą na mieczu; Matka Boża spoglądająca w górę, stoi na kuli ziemskiej depcząc węża. Pod jej nogami księżyc; św. Józef pochyla się nad małym Jezusem, trzymając go za rękę. Jezus unosi prawą rękę w geście błogosławieństwa; św. Szczepan w stroju diakona, z ręką na sercu; św. Paweł trzymający się za długą brodę, prawą ręką podtrzymując miecz.

Postument: Figury stoją na grubych słupach z zaznaczoną bazą, fazowanych, o kwadratowym przekroju. W górze słupy rozszerzają się esowato kilkoma profilami w gzyms. Poniżej gzymsu słupy są obwiedzione wąskimi listwami.

Otoczenie: Postumenty figur są wbudowane w ogrodzenie kościoła, stanowiąc element kompozycji wejścia od strony ulicy Markiefki.

Uwagi: Figury zostały odnowione między 2013 i 2015 r. W ostatnim rzędzie zdjęć stan sprzed remontu.

Stan: Dobry.

Zespół figur - ul. Markiefki

Zespół figur - ul. Markiefki Zespoł figur - ul. Markiefki Zespoł figur - ul. Markiefki
Zespół figur - ul. Markiefki Zespoł figur - ul. Markiefki Zespoł figur - ul. Markiefki
Zespół figur - ul. Markiefki Zespoł figur - ul. Markiefki Zespoł figur - ul. Markiefki
Zespół figur - ul. Markiefki Zespoł figur - ul. Markiefki Zespoł figur - ul. Markiefki
Zespół figur - ul. Markiefki Zespoł figur - ul. Markiefki