home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat mikołowski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Mikołów-Mokre, ul. 15 Grudnia

Rok powstania: 1843

Postument: Podstawa jednoelementowa, na stopce. Podstawa zwęża się ku górze. W jej froncie powstała płycina wskutek ujęcia jej w dwa filary, próg i nadproże. Filary w formie kolumienek z symboliczną bazą i kilkuwarstwową głowicą. Próg i podstawa kolumienek zdobione prostokątnymi ramkami. Na kolumienkach położono prostą belkę tworzącą nadproże. Wewnątrz tak powstałej płyciny zarysowana ramka, a w niej nieco zatarte, płaskorzeźbione symbole Męki Pańskiej. Pod ramką wyryta data: Roku 1843. Na podstawie płyta zwężająca się ku górze esowatym profilem. Cokół znacznie węższy. Na jego froncie płytka wnęka na figurę. Wnęka jest zwieńczona trójlistnym łukiem. Boczne ściany cokołu zdobione prostokątnymi ramkami. Gzyms cokołu bardzo rozbudowany, wielowarstwowy. Dolne warstwy rozszerzają się stopniowo, głównie esowatymi profilami. Podobnymi profilami gzyms zwęża się w górnej części ku krzyżowi.

Figury: We wnęce cokołu płaskorzeźbiona figura Matki Bożej na prostym stopniu opartym na podpórce zwężającej się wklęsłym profilem. Maria z przechyloną w prawo głową, z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Nad głową Matki Bożej promienista aureola.

Krzyż: Krzyż na trapezowej stopce zdobionej na froncie prostokątnym wgłębieniem. Belki krzyża wzdłuż krawędzi są obwiedzione ramką. Ramiona krzyża zakończone koniczynowo. Płaskorzeźbiona figura Chrystusa z silnie zaciśniętymi dłońmi. Wokół głowy Ukrzyżowanego promienista aureola. Kartusz INRI w układzie pionowym, łamany, z odwiniętymi krawędziami.

Otoczenie: Krzyż stoi na rozdrożu, na skraju pola, pomiędzy czterema wysokimi grochodrzewami. Poniesiony na płycie.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Mikołów, ul. 15 Grudnia

Boża Męka - Mikołów, ul. 15 Grudnia Boża Męka - Mikołów, ul. 15 Grudnia Boża Męka - Mikołów, ul. 15 Grudnia
Boża Męka - Mikołów, ul. 15 Grudnia Boża Męka - Mikołów, ul. 15 Grudnia
Boża Męka - Mikołów, ul. 15 Grudnia